Geofórum

Účelem geografického diskuzního fóra je zprostředkovat setkání předních českých a slovenských odborníků, jejichž výzkumná činnost koresponduje se zvolenými diskuzními panely. Naším hlavním záměrem je prohloubení odborné kritické diskuze o současném stavu a perspektivách výzkumu různých humánně geografických témat. Z tohoto důvodu jsme opustili tradiční konferenční model, během něhož prezentace střídá prezentaci s minimálním prostorem pro diskuzi.

Geografické fórum je koncipováno jako soubor moderovaných panelových diskuzí. Každý panel uvede dvojice odborníků, kteří zajistí stručný vstup do problematiky a vznesou diskuzní náměty. Klademe důraz na teoretické a metodologické otázky a aktuální problémy v daných tématech, kdy je žádoucí a vítaný jakýkoliv příspěvek či poznámka do diskuze. Panely pak nemají pevně danou strukturu a diskuze se rozvíjí přirozeným způsobem.

Letošní VIII. geografické diskusní fórum je organizováno společně se XXIII. česko-slovenským geografickým akademickým seminářem a hlavním tématem je: Prostorové chování a prostorová percepce: „fuzzy“ organizace prostoru?