2011

I. geografické diskusní fórum

Hustopeče 9. – 11. 11. 2011

Program

Abstrakty

doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc.

Toušek, V. ,Fňukal, M. (2006): K úmrtí doc. RNDr. Stanislava Řeháka, CSc. Geografie 111 (4), 456–459.

Řehák, S. (2004): Česko? Chaos a skepse… Geografie 109 (4), 328–331.

Řehák, S. (2006): Debatujme o humánní geografii. Geografie 111 (3), 215–216.

Zpráva o průběhu semináře

Daniel, J., Šerý, M. (2011): Geographic seminar organised in honour of doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 42 (2), 121–123.