Důležité

Průmysl a trh práce v geografickém výzkumu:
Zákonitosti, vývoj a prostorová distribuce

Datum:
10. – 12. října 2017 (jednacím dnem je středa 11. října)

Místo konání:
Znojmo, hotel U divadla

Vložné:
1 700 Kč (900 Kč doktorandi)

Platební údaje:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 771 47
IC: 61989592
termín úhrady: 25. 9. 2017
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1096330227/0100
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPP
variabilní symbol: 993105451
do zprávy pro uživatele uvést jméno

Vložné zahrnuje: pronájem prostor, občerstvení během diskuze, oběd, první neformální večer, společenský večer

Ubytování si účastníci hradí sami.

Cirkuláře:

1. cirkulář 2017

2. cirkulář 2017