2013

III. geografické diskusní fórum

Kojetice na Moravě 15. – 17. 10. 2013

Program

Plenární přednášky
prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.: Česká kulturní krajina v období agrární a průmyslové revoluce
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.: Sociogeografická regionalizace: pojetí, poznávací a aplikační smysl

Abstrakty diskuzních panelů