2012

II. geografické diskusní fórum

Mikulov 16. – 18. 10. 2012

Program

Plenární přednáška
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.: Socioekonomická regionalizace ČSSR Geografického ústavu ČSAV

Abstrakty diskuzních panelů

Zpráva o průběhu semináře
Daniel, J. (2012): 2nd geographical discussion forum. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (2), 133–134.